Stereomikroskop je mikroskop se dvěma objektivy a dvěma okulárovými tubusy, který umožňuje pozorovat oběma očima trojrozměrný 3D obraz.

Většinou se stereomikroskop používá při pozorování neprůhledných objektů, kterými neprojde světlo jako jsou například kameny, listy, známky, mince, známky, atp. Z konstrukčních důvodů je zvětšení stereomikroskopů omezeno přibližně na 100násobné zvětšení.

Stereomikrospy jsou ideální optické přístroje pro pozorování předmětů, kterými neprojde světlo jako jsou například kameny, listy, rostliny, květiny, hmyz, známky, mince, známky atd. Z konstrukčních důvodů mají strereomikroskopy zvětšení omezené přibližně na 100násobek.