Termovize představuje řešení v případě, že se pohybujete v tmavém nočním prostředí a noční vidění ztrácí svoji účinnost. Termovize na rozdíl od nočního vidění není limitována přísvitem, který umožňuje vidět na 200 či 300 metrů. Termovize má mnohem větší dosah a proto se využívá nejen v myslivosti, ale také v zemědělství, v oblasti zabepečení objektů, při záchranářských pracích, v leteckém průmyslu, atp.

Žádná položka

Termovize se často zaměňuje s nočním viděním. Jsou to však 2 zcela odlišné technologie, které nám pomáhají „vidět“ za šera a v noci. Jednoduše tehdy, když lidské oko už „nemá“ dostatek světla k tomu, aby nám poskytlo obraz. Noční vidění pracuje s přísvitem, proto je jeho dosah limitován. Obvykle je dosah přístrojů 200 až 300 metrů. Termovize využívá jinou techologii, proto je její dosah „vidění“ podstatně vyšší.

Jak funguje termovize?

Termovize je technologie, která vytváří obraz na základě rozdílu teplot, které jsou emitovány různými objekty. Termovizní kamera tak dokáže vytvářet obrazy objektů na základě různých barev, které odpovídají různým teplotám objektů. V praxi lze termovizi využít i během dne. Díky rozdílu teplot tak mohou myslivci odhalit ukrývající se zvěře v houštině, nebo záchranáři snáze najdou zraněné v hustém lese. V současnosti se termovize intenzivně využívá také k detekci tepelných úniků při rekonstrukcích a opravách budov.

Kde se využívá termovize

Myslivost
Zemědělství
Záchranné složky
Stavebnictví
Armáda a ochrana majetku
Výrobní procesy
Monitoring úniku plynů